Postupně bude doplňována rubrika Reference

29.10.2013 20:23

Nedávno jsem si konečně v reálu prohlédla stavbu, na které jsem se podílela. Jedná se o vstupní objekt do Adršpaškých skal, který si objednala Správa CHKO Broumovsko, aby lépe zvládala nápor (nejen) poských zážitků chtivých turistů. Dvě přízemní stavby v sobě skrývají pokladny, kancelář a nezbytné zázemí pro personál. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Milan Weiner, zodpovědným projektantem Ing. Petr Tuček. Největším oříškem bylo projednání této stavby se všemi dotčenými orgány. Budovy se nacházejí mimo jiné v CHKO, v ochranném pásmu lesa a v ochranném pásmu železnice.