Nemoinspekt - technické prověření nemovitostí

Ve spolupráci s firmou Nemoinspekt, s.r.o. nabízím tyto služby:

  • Pro kupující staršího bytu, domu či jiné nemovitosti:

- prověření technického stavu nemovitosti před její koupí (nekupujete "zajíce v pytli")

- podrobný soupis všech nalezených vad včetně fotodokumentace a ocenění nákladů na jejich odstranění

- podklad pro jednání o snížení kupní ceny

  • Pro prodávající:

- prověření technického stavu nemovitosti před jejím prodejem, které pomůže rychlejšímu prodeji a zvýhodní Vaší nabídku na realitním trhu

- ochrana před pozdější reklamací technických vad ze strany kupujícího

- podklad pro určení reálné tržní ceny, která už nebude kupujícím dále stlačována dolů

  • Pro realitní kanceláře:

- nabízením prověřených nemovitostí získáte náskok před konkurencí

- prověření technického stavu nemovitosti poskytne zájemci o koupi detailní informace a šetří Váš čas při prohlídkách nemovitostí

- zkušenosti ukazují, že prověřená nemovitost se rychleji prodá

- další technická podpora při prodeji nemovitostí (zpracování plánků v počítačovém programu, kvalitní fotodokumentace, detailní technický popis nemovitosti, zaměření užitné plochy atd.)

  • Další služby:

- technická podpora při přejímce nového bytu či domu

- posouzení pozemku před jeho nákupem s ohledem na jeho pozdější využití pro stavbu

- inspekce pro SVJ a družstva (například před uplynutím záruční doby na bytový dům)

  • Kompletní nabídka, ceník:

Technické posudky mohou být zpracovány ve 3 úrovních podrobnosti (Rychlá Inspekce, Standard, Premium).

Ceny posudků jsou od 3 000Kč v závislosti na podrobnosti posudku a velikosti nemovitosti.

Pro získání kompletního přehledu nabízených služeb včetně ceníku navštivte stránky společnosti Nemoinspekt, s.r.o.