Vítejte na stránkách Ing. Martiny Hepnerové

  • Zabývám se projektováním a návrhem staveb, zejména rodinných a rekreačních domů a dalších staveb menšího rozsahu. Jsem autorizovanou projektantkou v oboru pozemních staveb (ČKAIT 0602285).
  • Nedílnou součástí mé práce je také inženýring, tedy obstarání potřebných vyjádření a projednání stavby se stavebním úřadem (zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby, územního rozhodnutí, územního souhlasu apod.).
  • Ve spolupráci s firmou Nemoinspekt, s.r.o. nabízím technické prověření nemovitosti před její koupí či prodejem.
  • Dále se zabývám tržním oceňováním nemovitostí a odborným poradenstvím při koupi, prodeji či rekonstrukci nemovitostí.